Privacy policy

Veys Bedrijfskleding, gevestigd aan Bisschoppenhoflaan 626 2100 Deurne (Antwerpen), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:https://www.veysbedrijfskleding.be Bisschoppenhoflaan 626 2100 Deurne (Antwerpen) +32 (0)3 272 03 59Ann De Ceuster is de Functionaris Gegevensbescherming van Veys Bedrijfskleding en is te bereiken via ann@veysbedrijfskleding.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veys Bedrijfskleding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres• Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens , adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer• Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres, naam, voornaam, eventueel bedrijfsnaam, type sector• Categorie 4: via cookie: uw taal voorkeur• Categorie 5: uw adresgegevens, BTW nummer naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
Voor een volledig overzicht van cookies: CookiesOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veysbedrijfskleding.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

1. Algemene doeleinden:veysbedrijfskleding.be zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:• Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van veysbedrijfskleding.be om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;• Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website of in onze database met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;• Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;• Categorie 4: doeleinden cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;• Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde goederen, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst/goed die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.2. Direct marketing:De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan veysbedrijfskleding.be uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot veysbedrijfskleding.be, haar producten en/of diensten. Veysbedrijfskleding.be kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door veysbedrijfskleding.be bewaarde documenten.Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.3. Doorgifte aan derden:Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van veysbedrijfskleding.be, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien veysbedrijfskleding.be failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van veysbedrijfskleding.be geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.Veysbedrijfskleding.be zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat veysbedrijfskleding.be uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.Veysbedrijfskleding.be zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.4. Wettelijke vereisten:In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat veysbedrijfskleding.be uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Veysbedrijfskleding.be zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Veys Bedrijfskleding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veys Bedrijfskleding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Veys Bedrijfskleding en U.Persoonsgegevens voor nieuwsbrieven:  we zullen jouw gegevens bewaren tot zolang u toestemming hebt gegeven.  Wilt u de toestemming intrekken dan kan u op elk moment uitschrijven via info@veysbedrijfskleding.be of door op Uitschrijven te klikken in de nieuwsbrief.  Voor bestaande klanten zullen we de gegevens in dit kader bewaren tot 3 jaar na de laatste bestelling.Persoonsgegevens voor facturatie: ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding zijn wij genoodzaakt deze stukken 10 jaar te bewaren na de laatste factuurdatum.Klantgegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veys Bedrijfskleding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veys Bedrijfskleding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veys Bedrijfskleding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Veys Bedrijfskleding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
COOKIE nameCOOKIE omschrijving
apbct_cookies_testСookie to validate other cookies, so they can’t be spoofed. – sessie
apbct_*Group of cookies which are set from backend and contain information about the current user. – sessie
ct_*Group of cookies used for storing dynamic variables from browser. – sessie
ct_sfw_*Group of cookies used for our SpamFireWall technology. – sessie
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views. – 1 year
_gaGoogle Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. – 1 year
_fbpFacebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. – 3 months

Store front end:

COOKIE NAMEDURATIONPURPOSE
woocommerce_cart_hashsessionHelps WooCommerce determine when cart contents/data changes.
woocommerce_items_in_cartsessionHelps WooCommerce determine when cart contents/data changes.
wp_woocommerce_session_2 daysContains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.
woocommerce_recently_viewedsessionPowers the Recent Viewed Products widget.
store_notice[notice id]sessionAllows customers to dismiss the Store Notice.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veys Bedrijfskleding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@veysbedrijfskleding.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Veys Bedrijfskleding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veys Bedrijfskleding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@veysbedrijfskleding.be
Onze webshop
Categorie(ën): BlackMeerdere kleuren Grey Melange
€ 54,45 incl BTW€ 45,00 excl BTW
Categorie(ën): Grijs (konvooi) - Blauw (donkerblauw)
€ 40,81 incl BTW€ 33,73 excl BTW
Categorie(ën): Groen
€ 105,51 incl BTW€ 87,20 excl BTW
Categorie(ën): Two Tone Combo (4)
€ 172,91 incl BTW€ 142,90 excl BTW
Moeilijk om even langs te komen?

Neem contact met ons op en wij sturen een vertegenwoordiger langs.