Privacy policy

Veys Bedrijfskleding, gevestigd aan Bisschoppenhoflaan 626 2100 Deurne (Antwerpen), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.veysbedrijfskleding.be Bisschoppenhoflaan 626 2100 Deurne (Antwerpen) +32 (0)3 272 03 59

Ann De Ceuster is de Functionaris Gegevensbescherming van Veys Bedrijfskleding en is te bereiken via ann@veysbedrijfskleding.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veys Bedrijfskleding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Voor een volledig overzicht van cookies: Cookies

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@veysbedrijfskleding.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veys Bedrijfskleding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang voor bestaande klanten en anders uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang voor bestaande klanten en anders uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang voor bestaande klanten en anders uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.
 • Veys Bedrijfskleding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, met als rechtsgrond de wettelijke verplichting
  (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Geautomatiseerde besluitvorming

Veys Bedrijfskleding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veys Bedrijfskleding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die
noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de
contractuele relatie tussen Veys Bedrijfskleding en U.

Consumenten die zich inschrijven voor de nieuwsbrief blijven in onze lijst aanwezig.  Uitschrijven kan op elk moment via info@veysbedrijfskleding.be of door op Uitschrijven te klikken in de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veys Bedrijfskleding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veys Bedrijfskleding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veys Bedrijfskleding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Veys Bedrijfskleding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

COOKIE name COOKIE omschrijving
apbct_cookies_test Сookie to validate other cookies, so they can’t be spoofed. – sessie
apbct_* Group of cookies which are set from backend and contain information about the current user. – sessie
ct_* Group of cookies used for storing dynamic variables from browser. – sessie
ct_sfw_* Group of cookies used for our SpamFireWall technology. – sessie

Store front end:

COOKIE NAME DURATION PURPOSE
woocommerce_cart_hash session Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.
woocommerce_items_in_cart session Helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.
wp_woocommerce_session_ 2 days Contains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the database for each customer.
woocommerce_recently_viewed session Powers the Recent Viewed Products widget.
store_notice[notice id] session Allows customers to dismiss the Store Notice.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veys Bedrijfskleding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@veysbedrijfskleding.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Veys Bedrijfskleding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA),
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veys Bedrijfskleding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@veysbedrijfskleding.be

Onze webshop
Categorie(ën): Grijs/zwart
€ 31,93 incl BTW€ 26,39 excl BTW
Categorie(ën): Lichtbruin
€ 85,73 incl BTW€ 70,85 excl BTW
Categorie(ën): Hi-Vis geel/marineblauw
€ 212,27 incl BTW€ 175,43 excl BTW
Categorie(ën): DonkerblauwMeerdere kleuren Koningsblauw
€ 38,88 incl BTW€ 32,13 excl BTW
Categorie(ën): Dark NavyMeerdere kleuren Jagersgroen
€ 119,78 incl BTW€ 98,99 excl BTW
Moeilijk om even langs te komen?

Neem contact met ons op en wij sturen een vertegenwoordiger langs.